Tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả Nhà máy Thủy điện Hương Sơn

24/Th10/2014 2:52 chiều

Chiều 24/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đi thăm và làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn để nghe tình hình hoạt động thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nghe giới thiệu quy trình sản xuất...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nghe giới thiệu quy trình sản xuất…

Theo báo cáo, cụm dự án thủy điện Hương Sơn gồm 2 bậc: bậc 1 là Nhà máy Thủy điện Hương Sơn đã hoàn thành công tác đầu tư từ quý I/2012; bậc 2 nối tiếp dưới bậc 1 là Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2 với tổng công suất lắp máy dự kiến 15,4 MW.

Dự án Thủy điện Hương Sơn 1 đầu tư 833,091 tỷ đồng trên diện tích 166,21 ha, có tổng công suất lắp máy 33 MW; sau 4 năm vận hành, sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 103 triệu kwh, doanh thu bán điện bình quân hàng năm đạt 105,15 tỷ đồng. Dự án tạo việc làm cho gần 90 lao động, nộp ngân sách bình quân hàng năm 19,78 tỷ đồng.

 

… và thăm phòng điều hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn.

Quá trình hoạt động, công ty luôn tuân thủ quy định đầu tư, quản lí vận hành thủy điện như: quản lí sử dụng tài nguyên đất, nước, trồng rừng thay thế, bảo vệ môi trường... Đồng thời xây dựng quy trình vận hành máy móc đúng quy định; chú trọng công tác PCLB, PCCN, an toàn đập và hồ chứa, an toàn lao động...

Về Dự án thủy điện Hương Sơn 2 có tổng vốn đầu tư dự kiến 460,9 tỷ đồng trên diện tích 35 ha với sản lượng điện hàng năm 63,40 triệu kwh, theo kế hoạch, tháng 12/2014 hoàn thành công tác lập dự án đầu tư, quý I/2015 kết thúc công tác khảo sát - thiết kế lập tổng dự toán, cuối quý II/2015 tiến hành khởi công, hoàn thành vào năm 2018.

 

Kiểm tra Đập Thủy điện Hương Sơn

Qua chuyến thăm thực địa Nhà máy Thủy điện Hương Sơn và Đập thủy điện Hương Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận thành công bước đầu của Dự án thủy điện Hương Sơn, dù triển khai trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn nhưng đã phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an ninh năng lượng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu, thời gian tới, công ty cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định quản lí, vận hành; nâng cao hiệu quả SXKD, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất khoa học, đảm bảo phát triển bền vững; các sở, ban, ngành, địa phương phải luôn đồng hành cùng công ty, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo phát triển lâu dài...