Sản Xuất Kinh Doanh

Hoạt động Đảng - Đoàn

Cổ đông

Đầu tư

Công ty CP thủy điện Hương Sơn ký hợp đồng tín dụng với VietcomBank – Bắc Hà Tĩnh thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

Qua quá trình thực hiện đàm phán, thương thảo về khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 giữa Công ty CP thủy điện điện Hương Sơn là Chủ đầu tư và Ngân hàng VCB – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh; đến nay các Bên đã cùng thống nhất cácXem thêm