Sản Xuất Kinh Doanh

GSM bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Nhằm đáp ứng hiệu quả cao nhất cho công tác quản lý điều hành Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2; GSM đã bổ nhiệm bổ sung Tổng giám đốc điều hành.   Ngày 10/5/2018, HộiXem thêm

Hoạt động Đảng - Đoàn

Cổ đông

Hương Sơn 2

Phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

Hội đồng quản trị của CTCP Thủy điện Hương Sơn (GSM) đã thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 254 tỷ đồng.   Cụ thể, dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 có quy mô đầu tư công suất lắpXem thêm