Sản Xuất Kinh Doanh

Ký kết Hợp đồng mua bán điện cho Cụm Dự án Hương Sơn – Hương Sơn 2 giữa GSM và EPTC

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng mua bán điện mới giữa Công ty CP thủy điện Hương Sơn (GSM) và Công ty Mua bán điện (EPTC)      Cụm dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn gồm Nhà máy thủy điện Hương Sơn (Hương Sơn 1) vàXem thêm

Hoạt động Đảng - Đoàn

Cổ đông

Đầu tư

Công ty CP thủy điện Hương Sơn ký hợp đồng tín dụng với VietcomBank – Bắc Hà Tĩnh thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

Qua quá trình thực hiện đàm phán, thương thảo về khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 giữa Công ty CP thủy điện điện Hương Sơn là Chủ đầu tư và Ngân hàng VCB – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh; đến nay các Bên đã cùng thống nhất cácXem thêm