, ,

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn tổ chức Lễ Tổng kết các hoạt động 2023 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2024

02/Th2/2024 1:06 chiều

Tất cả tập trung vì tiến độ sớm hoàn thành Dự án

Thư ký: Nguyễn Danh Công