Tổng công ty Sông Đà chính thức hoàn thành việc thoái 15.384.400 cổ phần (chiếm 53,86 % Vốn điều lệ) tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn

08/Th11/2017 2:23 chiều

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, tại sàn giao dịch chứng khoán Công ty CP chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), Tổng công ty Sông Đà đã thực hiện thành công giao dịch thỏa thuận chuyển nhượng 15.384.400 cổ phiếu GSM cho Nhóm các Nhà đầu tư với tỷ lệ giao dịch như sau:

          1. Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành (6.854.880 CP, chiếm tỷ lệ 24 % Vốn điều lệ)

          2. Công ty TNHH Đại Hiệp (5.673.320 CP, chiếm tỷ lệ 19,86 % Vốn điều lệ)

          3. Nguyễn Thị Nhân Ái (2.856.200 CP, chiếm tỷ lệ 10,00 % Vốn điều lệ)