, ,

Quy mô các dự án Hương Sơn 1 và Hương Sơn 2

03/Th12/2014 2:39 chiều

Mô tả tóm tắt toàn bộ Dự án:

       1. Theo chứng nhận đầu tư Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn tiến hành đầu tư xây dựng quản lý vận hành nhà máy thủy điện với 02 nhà máy là nhà máy thủy điện Hương Sơn 1 với công suất lắp máy là 33MW, nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 với công suất lắp máy là 6.5 MW. Công trình thủy điện Hương Sơn I được xây dựng trên khu vực biên giới Việt – Lào nên gặp nhiều khó khăn do địa hình thi công phức tạp, thời tiết không thuận lợi. Song đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đã hoàn thành công tác xây dựng nhà máy thủy điện Hương Sơn 1 vào tháng 03 năm 2012 và đang tiến hành sản xuất kinh doanh điện thương phẩm.

      2. Lĩnh vực hoạt động:

–      Sản xuất truyền tải và phân phối điện;

–      Xây dựng nhà các loại;

–      Tư vấn thiết kế các dự án;

–      Kinh doanh thương mại và dịch vụ du lịch;

–      Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư

Quy mô Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn (Hương Sơn 1)

1. Tên dự án: Nhà máy thủy điện Hương Sơn

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

3.Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện khoa học thủy lợi

4. Mục tiêu chính của dự án: Xây dựng, vận hành và kinh doanh điện thương mại.

5. Quy mô, công suất: Tổng công suất lắp máy của dự án là 33MW với 02 tổ máy, mỗi tổ máy 16,5MW.

6. Địa điểm xây dựng dự án: Xã Sơn Kim 1 – huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh.

7. Diện tích sử dụng đất: 166,21 ha.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Các mốc thời gian về dự án:

– Phê duyệt quyết định đầu tư ngày: 25/02/2003 (Bộ Xây dựng).

– Giấy chứng nhận đầu tư số: 28321000003 cấp ngày 15 tháng 07 năm 2008, nơi cấp Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 13 tháng 02 năm 2009.

– Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu: năm 2005;

+ Thời gian kết thúc: 03/2012;

10. Tổng mức đầu tư     : 833.090.978.000 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn góp + Vốn vay của các tổ chức tín dụng;

Quy mô thực tế Dự án thủy điện Hương Sơn 2:

1. Tên dự án: Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2;

2. Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Hương Sơn;

3. Đơn vị Tư vấn lập dự án: Viện thủy điện và năng lượng tái tạo;

4. Đơn vị tư vấn thẩm tra: Công ty CP Tư vấn Sông Đà;

5. Hình thức và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 theo hình thức BOO (Đầu tư, kinh doanh, sở hữu), vận hành Nhà máy và bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN);

6. Quy mô đầu tư:

– Công suất lắp máy: 6,4 MW;

– Điện lượng trung bình năm: 21,8 triệu kWh;

7. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Kim1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Diện tích sử dụng đất: 20,7 ha;

9. Loại và cấp đất công trình:

– Loại công trình: Công nghiệp điện;

–  Cấp công trình: Cấp III;

10.Tổng mức đầu tư: 307.985.195.000 đồng;

11. Nguồn vốn: Vốn tự có (30%), Vốn vay (70%);

12. Khởi công: Tháng 9/2021;