Phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

23/Th7/2016 7:59 sáng

Hội đồng quản trị của CTCP Thủy điện Hương Sơn  đã thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 254 tỷ đồng.

 

Cụ thể, dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 có quy mô đầu tư công suất lắp máy 6.4MW, với điện lượng trung bình năm là 21.8 triệu kWh; được xây dựng tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh trên diện tích 22.9 ha.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 254 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng ở mức hơn 133 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 52 tỷ đồng và một số chi phí khác. GSM sẽ sử dụng 30% vốn tự có tương đương hơn 76.3 tỷ đồng và vốn vay 178 tỷ đồng vốn vay. Dự kiến dự án sẽ bắt đầu khởi công từ 12/2016 và hoàn thành vào tháng 1/2019.

http://vietstock.vn/2016/08/gsm-dau-tu-nha-may-thuy-dien-huong-son-2-737-493528.htm