Liên hệ – Danh bạ

08/Th6/2015 9:46 sáng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Địa chỉ: Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Số điện thoại/Fax: 02393.876.017 E-mail: huongsonGSM@gmail.com

Website: thuydienhuongson.vn

Sơ đồ chỉ dẫn vị trí Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn