Hình ảnh Nhà máy thủy điện Hương Sơn

04/Th12/2014 3:03 chiều

Dự án xây dựng nhà máy thủy điện Hương Sơn được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2004 và hoàn thành tháng 03 năm 2012. Quy mô của dự án là 33MW, với hai tổ máy, trong đó mỗi tổ máy có công suất 16,5MW.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Hình 1: Công ty cổ phần  thủy điện Hương Sơn (Ban điều hành)

Hình 2: Mặt trước Nhà máy thủy điện Hương Sơn.

Hình 3: Toàn cảnh Nhà Máy Thủy điện Hương Sơn

Hình 4: Hệ thống Trạm biến áp tại Nhà máy.

Hình 5a:   2 Tổ máy tại Nhà máy

Hình 5b:   2 Tổ máy tại Nhà máy

Hình 6a:    Hệ thống Cẩu trục Nhà máy.

Hình 6b:    Hệ thống Cẩu trục Nhà máy.

Hình 7:     Tuyến Đường ống áp lực – Nhà máy thủy điện Hương Sơn

Hình 8:        Đập dâng chính Nước lạnh – Công trình Thủy điện Hương Sơn.

Hình 9:      Thiết bị nâng cửa van Đập Tràn xả lũ

Hình 10:     Cửa nhận nước tuyến đầu mối Nậm Luông

Hình 11:     Đầu mối Tuyến Nậm Luông

Hình 12:     Kênh chuyển nước Nậm Luông

Nguồn: Phòng TCKT-KT