Ngày 28 tháng 5 năm 2015 Công ty CP thủy điện Hương Sơn tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

28/Th5/2015 3:40 chiều

 


       Sau 2 ngày làm việc, trong không khí trang trọng và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành chương trình đề ra.

      Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, thảo luận, kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ 2010-2015, đánh giá đúng những thành tựu đạt được, chỉ rõ tồn tại, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

20150528_162454 - Copy

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty bỏ phiếu tín nhiệm bầu ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ  2015-2020.

20150528_162513

Đồng chí Trần Công Hòe – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty bỏ phiếu tín nhiệm bầu ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ  2015-2020.

     Đại hội đã quyết định mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; tập trung lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư phát triển, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, tạo bước đột phá về năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”. Các chỉ tiêu chính:

    – Nhiệm vụ SXKD: Tổng giá trị SXKD: đến năm 2020 đạt trên 193 tỷ đồng; Doanh thu: trên 193 tỷ đồng; Nộp ngân sách: gần 29 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: trên 55 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người: trên 8,6 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ chi trả cổ tức  trên 10%.

    – Công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn trong sạch vững mạnh 5 năm liền.

     Đại hội nghiêm túc tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Dũng Phó bí thư Đảng ủy – Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà. Đại hội xin hứa: Tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội II  Đảng bộ Công ty đề ra.

20150528_171149

Đồng chí Hồ Văn Dũng Phó bí thư Đảng ủy – Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà tham dự Đại hội và chúc mừng BCH Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2015-2020

      Đại hội đã biểu quyết nhất trí với những nội dung: Thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội I nhiệm kỳ 2010-2015; thông qua phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH khóa I trình Đại hội. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp góp ý vào Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chính trị và tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự BCH trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TCT Sông Đà. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Công ty và giao cho Ban Chấp hành khóa mới tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa để ban hành chính thức và tổ chức thực hiện.

     Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa II gồm  05 đồng chí; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 02 đồng chí đại biểu chính thức (và 01 đại biểu dự khuyết) tiêu biểu, thay mặt cho toàn Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Với những kết quả trên, Đại hội báo cáo và tuyên bố Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Nguồn: Ban chấp hành Đảng bộ Công ty./.