Xin ý kiến các cổ đông thông qua quyết toán Dự án Thủy điện Hương Sơn

17/Th10/2014 2:50 chiều

        Ngày 17/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn phát hành phiếu xin ý kiến gửi các cổ đông về việc Xin ý kiến thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn. Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến theo Phiếu xin ý kiến số: 02/HS-HĐQT-PLYK ngày 17/10/2014 và gửi (Fax) về địa chỉ Công ty trước ngày 06/11/2014 để Hội đồng quản trị Công ty tập hợp kiểm phiếu và ra Nghị quyết triển khai theo đúng quy định của Nhà nước và Tổ chức. (Có Tờ trình và phiếu xin ý kiến và danh sách cổ đông kèm theo)

Để xem Chi tiết và Download xin Quý cổ đông vui lòng vào Link sau:

http://www.mediafire.com/view/2o03i425swrswtw/YK_Ca_the_1_NEW.pdf