Công ty CP Thủy điện Hương Sơn tổ chức giải bóng đá phong trào nội bộ Công ty

19/Th12/2013 3:26 chiều

              Ngày 19/12/2013 Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn tổ chức giải bóng đá chào mừng năm mới 2014 và đặc biệt đón nhận Quyết định của Đảng Ủy TCT Sông Đà về việc thành lập Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn .

Tổng giám đốc Công ty tặng hoa trong lế khai mạc giải đấu.

       Nhằm tạo khí thế sôi nổi của tuổi trẻ, thiết thực chào mừng năm mới 2014, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBCNV, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế và chính trị của Công ty, đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết nội bộ. Đặc biệt vui mừng đón nhận quyết định thành lập Đảng bộ Công ty CP thủy điện Hương Sơn của TCT Sông Đà, BCH đoàn Công ty CP thủy điện Hương Sơn đã tổ chức giải bóng đá nội bộ tại Ban điều hành của Công ty từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12 năm 2013.

Nguồn: Đoàn Thanh niên Công ty./.