Thông báo tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện lưu ký tập trung

20/Th11/2014 2:48 chiều

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn kính thông báo với các cổ đông Công ty về việc tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện lưu ký tập trung


CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Địa chỉ: Km 70 Quốc lộ 8A xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Tel: 039 3876017        Fax: 039 3876017

——————————————

THÔNG BÁO

(V/v Tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán)

***

Căn cứ Nghị quyết số: 29/HS-HĐQT ngày 14/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường Upcom, thông báo đến các Quý cổ đông về việc chốt danh sách như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng để đăng ký lưu ký: 16h30 ngày 01/12/2014

2. Thời gian tạm ngừng chuyển nhượng: Từ 16h30 ngày 01/12/2014 đến ngày cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên thị trường Upcom sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Các Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND/Sổ đăng ký kinh doanh (đối với pháp nhân) và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần đến làm thủ tục chuyển nhượng tại Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn trước 16h30 ngày 01/12/2014

4. Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn phát sinh sau ngày tạm dừng chuyển nhượng nêu trên đều không có giá trị về mặt pháp lý.

5. Quý Cổ đông chưa có tài khoản chứng khoán có thể đến các điểm giao dịch của Công ty chứng khoán bảo trợ – Công ty cổ phẩn chứng khoán FPT để thực hiện mở tài khoản:

Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Tại Hà Nội:

71 Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa- Hà Nội

Điện thoại: 04 3 7737070 Fax: 04 3 7739058

Tại Hồ Chí Minh:

31 Nguyễn Công Trứ – phường Nguyễn Thái Bình- Quận 1- TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6.290 8686            Fax: 08 6.291 0607

Tại Đà Nẵng:

124 Nguyễn Thị Minh Khai- quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

Điện thoại: 511 355 3666             Fax: 511 355 3888

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với địa chỉ sau để được giải đáp:

Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Địa chỉ: Km 70 Quốc lộ 8A xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: : 039 3876017                                Fax: 039 3876017

Trân trọng thông báo!

                                                                             Hương Sơn,  Ngày  20  tháng  11  năm 2014                  

                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                              Nguyễn Huy Hùng

                                                                             (Đã ký)