Công ty tổ chức ủng hộ, cứu trợ và động viên đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

01/Th11/2020 2:01 sáng

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Công ty CP thủy điện đã trực tiếp ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng lũ lụt tại Hà Tĩnh với số tiền 100 triệu đồng. Số tiền được chuyển đến Ban vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh.


Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn hỗ trợ 100 triệu đồng.

Tiếp tục tinh thần tương thân tương ái, Ngày 31/10/2020 Công ty CP thủy điện Hương Sơn đã thành lập Đoàn cứu trợ tham gia cùng Đoàn cứu trợ của Huyện Hương Sơn trực tiếp đi đến từng hộ dân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị chia cắt bởi lụt, chung tay ủng hộ, động viên họ vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no hơn. Số tiền trực tiếp ủng hộ là 100 triệu đồng.

Thư cảm ơn của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh.