Công ty CP Thủy điện Hương Sơn tổ chức Lễ Tổng kết các hoạt động 2022 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2023

17/Th1/2023 2:12 chiều

Hôm nay, ngày 17/01/2023, Công ty CP thủy điện Hương Sơn long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Ông Nguyễn Thanh Hải – Đại diện cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT Công ty; các ông (bà) là Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

Ông Phạm Tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực, trau dồi kinh nghiệm, cập nhật thường xuyên và sát sao tình hình thời tiết, bám sát thị trường để có các phương án chạy máy hiệu quả nhất, đồng thời Ban điều hành Công ty cùng Ban quản đốc Nhà máy đã tích cực tăng cường xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan hữu quan nhằm mang lại doanh thu lớn, nâng cao hiệu quả toàn diện cho hoạt động SXKD của Công ty. Qua báo cáo của Tổng giám đốc, có thể nhận thấy sự vượt trội về kết quả đạt được so với các năm trước. Các chỉ tiêu SXKD đều vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên giao. Nổi bật trong các chỉ tiêu SXKD là doanh thu vượt trội, mặc dù sản lượng điện bằng 98 % so với năm trước nhưng với sự nỗ lực của Ban giám đốc cũng như đội ngũ vận hành Nhà máy thủy điện, doanh thu vượt 14,9 % và lợi nhuận sau thuế vượt 19,2 % so với năm 2021.

Hơn nữa năm vừa qua Công ty đã và đang thực hiện quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 đạt nhiều kết quả tốt đẹp, đi cùng với công tác thi công của các nhà thầu thì công nhân vận hành Nhà máy, tổ Cơ động, tổ QLVH đường dây 110kV cũng như các cán bộ quản lý gián tiếp ngoài việc thực hiện công tác điều hành, vận hành nhà máy TĐHS 1 đạt hiệu quả cao, cũng đã luôn đồng lòng, thường xuyên tích cực hỗ trợ nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ; Ban điều hành cũng như Phòng quản lý dự án bằng tất cả nhân lực, năng lực và điều kiện hiện có đã ngày đêm trăn trở nghiên cứu tìm tòi những phương án, biện pháp để kịp thời khắc phục – giải quyết khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cho các nhà thầu, đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình.

Được sự định hướng của HĐQT, nhằm động viên, khích lệ tinh thần học hỏi, nghiên cứu của CBCNV, tạo động lực cho toàn thể CBCNV phát huy nhiều hơn nữa năng lực của bản thân, Ban giám đốc và Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã kịp thời tổ chức kiểm điểm, bình xét để xác định, lựa chọn ra các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022, các tập thể có nhiều cống hiến trong công tác thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2.

CBCNV Công ty chụp ảnh lưu niệm chào Xuân Quý Mão 2023

Năm 2022 qua đi với thật nhiều khó khăn, thách thức. Bằng sự quyết liệt, đồng hành giúp đỡ của Các cổ đông lớn, của HĐQT – Ban kiểm soát và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã từng bước vượt qua những khó khăn đó và đã hoàn thành được những công việc mang lại hiệu quả hết sức thiết thực trong cả SXKD và đầu tư. Toàn thể CBCNV Công ty CP thủy điện Hương Sơn tin tưởng rằng, với những mục tiêu cụ thể đã đề ra, cùng những giải pháp đã đóng góp để xây dựng kế hoạch năm 2023, với tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa nội lực, tận dụng và củng cố tích cực sự ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo của các cổ đông lớn, các mối quan hệ với các cơ quan Bộ, Sở ngành và địa phương, toàn thể CBCNV Công ty CP thủy điện Hương Sơn sẽ cố gắng bằng sự quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Nguồn: TP.TCHC