Bàn giao Đảng bộ, Công đoàn cơ sở Công ty CP Thuỷ điện Hương Sơn về Huyện ủy và Liên đoàn lao động huyện Hương Sơn.

11/Th5/2018 8:40 sáng
       Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Tổng Công ty Sông Đà tổ chức bàn giao Đảng bộ, Công đoàn cơ sở Công ty CP Thuỷ điện Hương Sơn về Huyện ủy và Liên đoàn lao động huyện Hương Sơn.
        Tham dự lễ bàn giao có lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà – Cổ phần, đ/c Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh, đ/c Cù Thị Bích Thuận, Chủ tịch LĐLĐ huyện, đ/c Lê Thành Nhân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đ/c Nguyễn Trường Giang, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn.
Lễ ký bàn giao giữa Đại diện Ban tổ chức Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà cho Huyện ủy Huyện Hương Sơn.
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn sau 7 năm đi vào vận hành phát điện thương mại, sản lượng điện bình quân hàng năm của nhà máy đạt 100 triệu kwh, doanh thu bán điện bình quân hàng năm đạt 100 tỷ đồng, dự án đã tạo việc làm ổn định cho gần 70 lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Về tổ chức chính trị – xã hội của Công ty, đến nay đã thành lập được Đảng bộ cơ sở với 37 đảng viên sinh hoạt, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã khẳng định được vị trí, vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các nhiệm vụ đã đề ra.
Thực hiện đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. Do đó Tổng công ty đã tiến hành việc thoái vốn tại Công ty Thuỷ điện Hương Sơn trên 53% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất của mình, Công ty thường xuyên làm tốt hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, thể hiện trách nhiệm của doanh nhiệp trước cộng đồng. Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương về việc chuyển giao tổ chức Đảng, công đoàn trong các công ty cổ phần sau khi hoàn thành tái cấu trúc doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Công đoàn Tổng công ty Sông Đà – Cổ phần quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và 37 đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn về trực thuộc Huyện uỷ Hương Sơn, chuyển giao Công đoàn cơ sở với 64 đoàn viên về trực thuộc LĐLĐ huyện Hương Sơn.

Đại diện các tổ chức Đảng – Công đoàn chụp hình lưu niệm.

Nguồn: Phòng QLKT-CN./.