,

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho toàn thể CBCNV Công ty

03/Th4/2018 5:07 sáng

Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho toàn thể CBCNV Công ty

 

        Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy kịp thời có hiệu quả; Ngày 03/4/2018, Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đợt tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho toàn thể CBCNV tại Nhà máy thủy điện Hương Sơn.

 – Nội dung tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy chữa cháy gồm :

       + Triển khai các nội dung cơ bản của luật PCCC sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;

       + Kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

       + Các nguyên nhân gây ra cháy và biện pháp PCCC tại Nhà máy thủy điện Hương Sơn;

       + Phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, cứu hộ, cứu tài sản và bảo vệ tài sản trong quá trình xảy ra cháy nổ. Quy trình cứu chữa một vụ cháy;

       + Hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy được trang bị tại Nhà máy thủy điện Hương Sơn;

       Một số hình ảnh khác tại Khóa huấn luyện:

 

 

 

            Sau một ngày triển khai các học viên đã tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học và hướng dẫn của giảng viên, 100% học viên đã tham gia thực hành huấn luyện sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại Nhà máy thủy điện Hương Sơn đều đạt yêu cầu và được Công an Tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

Nguồn: Phòng QLKTCN./.